تجربیات برخی از مشترکین سایت بزرگتر به صورت صوتی

به درخواست ما مشترکین عزیزمان با صدای خودشان از تجربیاتشان و نتیجه‌ای که با روش دکتر هندریکس و افزایش طول و کلفت کردن آلت به دست آورده‌اند صحبت کرده‌اند.

تعداد فایل‌های صوتی که برای ما ارسال شده بیش از ۱۰۰۰ مورد است ؛ اما به دلیل محدودیت حجمی فضای وب‌سایت ، فقط تعداد محدودی را هر هفته رندم انتخاب و در این قسمت قرار میدهیم. این فایل ها هر هفته به روز رسانی میشوند.

 

طول آلت تناسلی شما چند سانتیمتر است؟
18354 votes · 18354 answers

سایز ایده‌آل شما چند سانتیمتر است؟
15864 votes · 15864 answers

آیا سایز آلت تناسلی در رابطه جنسی اهمیت دارد؟
12795 votes · 12795 answers


تمامی حقوق برای ابن سینا محفوظ است.